Mosetertoppen i år 2032

Mosetertoppen-prosjektet er et av Norges største fritidsboligprosjekt. Gjennom god planlegning, en gjennomtenkt master-plan og miliardinvesteringer i fasiliteter og infrastruktur har Mosetertoppen blitt kanskje Norges mest ettertraktede sted for å tilbringe fritiden.

Bildet skisserer hvordan Mosetertoppen kan se ut når det er ferdig utbygget i 2032. Tegnet av Holte Prosjekt i 2011.

Mosetertoppen i år 2023, en illustrasjon